Proszę wypełnić pola. Po zgłoszeniu niezwłocznie skontaktujemy się w Państwem w celu omówienia szczegółów. Do czasu podpisania umowy o pracę działamy nieodpłatnie.

Po weryfikacji danych, Państwa CV  zostanie rozesłane do wszystkich pracodawców z odpowiedniej dziedziny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).Oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą, a ich ewentualne rozbieżności mogą być powodem do wypowiedzenia umowy o pracę.